Winterbanden

Vanaf 7°C maken winterbanden een opmerkelijk verschil doordat ze ondanks de koude, soepeler blijven dan zomerbanden en meer water of sneeuw kunnen verplaatsen door meer hun uitgesproken profiel.